Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου


Διαβάστε την έκκληση για τη δημιουργία
Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για το ελληνικό Δημόσιο Χρέος,
υπογράψτε το αν συμφωνείτε
και προωθήστε το στις λίστες σας