Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη: Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.

Θέμα εκδήλωσης : Δημόσια παρουσίαση της Διακήρυξης της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τόπος : Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης (Εθν. Αμύνης – Αλ. Σβώλου)

Ημερομηνία : Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Ώρα: 7.00 μμ

Ομιλίες 5 λεπτες :

7.00-8.00 μμ:
Θεματολογία :

• Παρουσίαση της Διακήρυξης
• Κρίση και ΚΑΟ
• Ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία
• Ελληνική εμπειρία
• Θεσμικό Πλαίσιο και ΚΑΟ
• Εκπαίδευση και ΚΑΟ
• Αυτοδιοίκηση και ΚΑΟ
• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ΚΑΟ
• Κοινωνικά μέσα δικτύωσης και ΚΑΟ
• Κοινωνική Αλληλεγγύη και ΚΑΟ
• Πράσινη Οικονομία και ΚΑΟ

8.00-10.00 μμ:
Τοποθετήσεις από τους υπογράφοντες τη Διακήρυξη και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.


Δημοσιοποίηση κειμένων :
• Η Διακήρυξη (με τις πρώτες υπογραφές) αποστέλλεται σε όλα τα ΜΜΕ με σύνδεσμο στο Ιστολόγιο της ΠΡΩΣΚΑΛΟ.
• Οι ομιλητές παραδίδουν κείμενο 300-500 λέξεων και οι υπογράφοντες την Διακήρυξη κείμενο 200-300 λέξεων, ΠΡΙΝ την εκδήλωση, που αναρτώνται στο Ιστολόγιο.