Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδiτσας γiνεται η πρώτη Ηθική Τράπεζα στην Ελλάδα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015, την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA) ως πρώτο μέλος από την Ελλάδα. Γεγονός που την καταστεί και την πρώτη Ηθική Τράπεζα στην χώρα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA), ο ρόλος μιας
Ηθικής Τράπεζας είναι να εργάζεται για το κοινό καλό. Μέσω των δραστηριοτήτων της, προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση, την βιώσι- μη ανάπτυξη, την ανάπτυξη της Κοινω νικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι Ηθικές Τράπεζες είναι τράπεζες που αντιλαμβάνονται την τραπεζική ως μια συνεχή και συνειδητή διαδικασία κατεύθυνσης του χρήματος, εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Η συμβολή τους στον δημόσιο διάλογο, για την σημασία και το ρόλο του χρήματος όπως και των αδυναμιών της οικονομίας, είναι καίρια.

O Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κος Γεώργιος Μπούκης παρουσιάζοντας την δράση της τράπεζας δήλωσε: «Τα χρόνια αυτά της κρίσης, επεκταθήκαμε, θέλοντας έτσι να είμαστε κοντά στον κόσμο. Οι τράπεζες παρέχουν πίστη. Χωρίς πίστη, τράπεζα δεν υπάρχει. Η δική μας τράπεζα δεν διατρέχει αυτήν την στιγμή κανένα απολύτως κίνδυνο, που μπορεί να διατρέχουν άλλες τράπεζες. Η μόνη πηγή των χρημάτων μας είναι τα μέλη και οι καταθέτες μας. Ο ρόλος μιας συνεταιριστικής τράπεζας είναι να βρίσκεται κοντά στις ανάγκες και την τοπική κοινωνία.»

Eκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών, ο κος Sorrosal (Policy and Advocacy Manager), τόνισε την σημασία της κοινής απόφασης για την ένταξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας στο δίκτυό της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενώνει κάτω από την ομπρέλα του, χρηματοοικονομικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που έχουν ως στόχο την χρηματοδότηση της κοινωνικής και αλληλεγγυοκεντρικής οικονομίας. Επίσης, η FEBEA στοχεύει στην δημιουργία χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα στηρίξουν τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και θα ενδυναμώσουν την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών στον τομέα της Εναλλακτικής Χρηματοοικονομικής.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της πορείας για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και των επιχειρήσεών της, όπως έχει αποδείξει με τον ενεργό ρόλο της στο Δίκτυο Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Social Entrepreneurship Supporting Network - SES Net), ένα από τα 22 Ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα για ανάπτυξη εργαλείων Κοινωνικής Χρηματοοικονομικής (Social Finance).