Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δημιουργούν νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας

  1. Η καινοτομία του προγράμματος “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” ανατρέπει τα δεδομένα στην διαχείριση των απορριμμάτων .
  2. Take active part in shaping the . Follow and participate:
  3. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν δράση και δίνουν λύση στα απορρίμματα του Πύργου
  4. Παρουσίαση προγράμματος ολικής διαχείρισης των απορριμμάτων στον Πύργο Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν δράση