Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ

http://oikonomouyorgos.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8276.htm

[Δημοσιεύθηκε στο Γ. Ν. Οικονόμου (επιμ.), Η γένεση της δημοκρατίας και η σημερινή κρίση. Μελέτες για τον Κορνήλιο Καστοριάδη, Ευρασία, Αθήνα, 2011]

 

Γιώργος Ν. Οικονόμου

Δρ Φιλοσοφίας
oikonomouyorgos.blogspot.com 

H ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
http://oikonomouyorgos.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8276.htm