Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Αύξηση κατά 7,7% του Δείτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
Πειραιάς, 28 Απριλίου 2017 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: 
Μάρτιος 2017, ετήσια αύξηση 7,7% 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2016, παρουσίασε αύξηση 7,7% έναντι μείωσης 10,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2016 με το 2015 (Π
ίνακας 1.ΙΙ). 

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάρτιο 2017, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2017, παρουσίασε μείωση 1,2% έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2016 (Πίνακας 1.Ι). Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2015 - Μαρτίου 2016, παρουσίασε μείωση 1,1% έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων (Πίνακας 6). 

Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT15/- 

Πληροφορίες: E-mail: e.vlachokosta@statistics.gr 
Fax: 213 135 2714 
Τμήμα Χονδρικών Τιμών και Τιμαρίθμων Ευρυδίκη Βλαχοκώστα 
Τηλ: 213 135 2742 
Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών