Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Τράπεζα Χρόνου του Δήμου Βριλησσίων

 Ποιοι Είμαστε

Η Τράπεζα Χρόνου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων είναι ένα δίκτυο πολιτών αλληλέγγυας οικονομίας, ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων που δεν βασίζεται στο χρήμα αλλά στη δική της μονάδα συναλλαγής, το χρόνο.
Μέσα από την ιντερνετική πλατφόρμα www.vrilissiatime4u.gr το κάθε μέλος εγγράφεται, δημιουργεί ένα προφίλ και δηλώνει τι μπορεί να προσφέρει και τι έχει ανάγκη. Κατόπιν αρχίζει να προσφέρει και να δέχεται υπηρεσίες, ακολουθώντας τις αρχές και τους κανόνες που έχει ορίσει Τράπεζας Χρόνου. Ενδεικτικά τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορεί να είναι μαθήματα μαγειρικής, ξένων γλωσσών και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταφορές επίπλων και άλλου εξοπλισμού, babysitting και φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων.

Οι υπηρεσίες δεν ανταλλάσσονται με Ευρώ, αλλά με ώρες που συγκεντρώνει το κάθε μέλος στο προφίλ του. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξισώνεται έτσι ώστε μια ώρα υπηρεσίας είναι ίση με οποιαδήποτε άλλη ώρα υπηρεσίας ανεξάρτητα εάν είναι πνευματική ή χειρονακτική εργασία. Ο χρόνος που κερδίζουμε από κάθε συναλλαγή μπορεί να ξοδευτεί κάνοντας χρήση υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο μέλος της Τράπεζας.
Σκοπός του δικτύου είναι τα μέλη του να μπορούν να καλύπτουν καθημερινές τους ανάγκες σε υπηρεσίες με έναν τρόπο που κανείς δεν θα αποκλείεται επειδή δεν έχει χρήματα, και που η αλληλεγγύη θα εκφράζεται όχι σαν φιλανθρωπία αλλά σαν μια ισότιμη ανταλλαγή με ανταποδοτικό χαρακτήρα. Στην Τράπεζα Χρόνου κανείς δεν στιγματίζεται, κανείς δεν χάνει την αξιοπρέπεια του.
Όλοι ανεξάρτητα από φύλλο, ηλικία, εθνικότητα, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματική ή οικονομική κατάσταση συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς προσφέροντας αυτό που μπορούν και που γνωρίζουν και λαμβάνοντας αυτό που έχουν ανάγκη, εφόσον κάποιος άλλος μπορεί να τους το προσφέρει.
Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί στο πλαίσιο του καταστατικού του ΟΚΠΑ Δήμου Βριλησσίων. Η διαχείριση της γίνεται από το συντονιστικό και τη γενική συνέλευση των μελών της. Ο κανονισμός λειτουργίας της Τράπεζας είναι αναρτημένος στην πλατφόρμα www.vrilissiatime4u.gr
Σε τι θα ωφελήσει τον τόπο μας;
Η Τράπεζα Χρόνου θα αποτελέσει τη βάση δεδομένων προσφοράς και ανταλλαγής πάσης φύσεως υπηρεσιών και θα βοηθήσει να καλυφθούν ανάγκες σε υπηρεσίες και στις υπόλοιπες κοινωνικές δομές του δήμου. Η Τράπεζα Χρόνου έχει σαν στόχο να μας φέρει όλες και όλους κοντά, να μας κάνει δραστήριους και κοινωνικά συνειδητοποιημένους.
Η Τράπεζα Χρόνου μπορεί να ενισχύσει και να διδάξει στα μεγάλα και μικρά παιδιά της πόλης μας την ιδέα της αλληλεγγύης που στηρίζεται στην επιμόρφωση, στην ανταλλαγή γνώσεων, στη συμμετοχή και στην αξιοπρέπεια. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο, τα μέλη θα ενδυναμωθούν και θα αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα με λιγότερο άγχος και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Δεν θα αισθάνονται μόνοι. Θα χτίσουν ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις και θα βγουν από την απομόνωση και τη μοναξιά.
Με λίγα λόγια θα βοηθήσει στο να βγούμε από τον μικρόκοσμο μας και να πάμε από το ΕΓΩ στο ΕΜΕΙΣ.
Γιατί πρέπει να γίνουμε μέλη της Τράπεζας
 • Γιατί έτσι θα καλύψουμε καθημερινές μας ανάγκες και ταυτόχρονα – εφόσον το θέλουμε – θα διευρύνουμε τις γνώσεις μας και θα μάθουμε καινούργια πράγματα από συμπολίτες μας που έχουν διάθεση να τα μοιραστούν μαζί μας.
   
 • Γιατί θα μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες και γνώσεις με έναν οργανωμένο τρόπο ανάλογα με τον χρόνο και τις δυνατότητές που διαθέτουμε.
   
 • Γιατί στο πλαίσιο της ανταλλαγής υπηρεσιών, θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε συμπολίτες μας και να αναπτύξουμε σχέσεις μαζί τους, πράγμα σε άλλη περίπτωση θα ήταν δύσκολο να το κάναμε  ακόμα και αν αυτοί έμεναν στη διπλανή πόρτα του σπιτιού μας.
 • Γιατί έτσι θα αναπτύξουμε τις αρχές του σεβασμού των άλλων, της κοινωνικής προσφοράς και της δημοκρατικής συνεργασίας, της έλλειψης διακρίσεων απέναντι στους άλλους μέσα από την αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη.
   
 • Γιατί είναι κάτι διασκεδαστικό και ευχάριστο, σαν ένα παιγνίδι