Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

κοινωνικοί συνεταιρισμοί και διαχείριση ανακυκλώσιμων προϊόντων με τη μέθοδο διαλογής στην πηγή

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ» ΤΗΝΟΣ                                 
e-mail: koinsepkalloni@gmail.com
Τηλ 6944 638581

Με χαρά σας γνωρίζουμε ότι δρομολογείται στη Σαλαμίνα, σε συνεργασία με το Δήμο, η δημιουργία Κοιν. Σ. Επ. βασισμένη στο μοντέλο και βραβευμένο καινοτόμο εγχείρημα της Κοιν. Σ. Επ. Καλλονή – Κελλιά Τήνου.
Η παρουσίαση του εγχειρήματος αυτού συνεχίζει να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μετά από ενημέρωση που έγινε στη Σαρωνίδα στις 25/2/2015 σε ομάδα ενεργών πολιτών, συνεχίζουμε τις παρουσιάσεις μας και την Παρασκευή θα παρουσιάσουμε το εγχείρημα σε ημερίδα στον Πόρο, με κύριο θέμα κοινωνικοί συνεταιρισμοί και διαχείριση ανακυκλώσιμων προϊόντων με τη μέθοδο διαλογής στην πηγή.


Με εκτίμηση,
Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ