Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Δεν θα συμφωνήσουμε με τη διαστρέβλωση των Κοιν.Σ.Επ.


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Δεν θα συμφωνήσουμε με τη διαστρέβλωση των Κοιν.Σ.Επ.

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα σχετικά με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) στο Δήμο Λαμίας, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι ως Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών είμαστε υπέρ των ΚοινΣΕπ και της κοινωνικής οικονομίας γενικότερα. Όμως, δεν μπορούμε να δεχθούμε την εξόφθαλμη καταστρατήγηση του γράμματος και του πνεύματος του νομικού πλαισίου που διέπει αυτές τις επιχειρήσεις. Εδώ πρόκειται για μια κατάφωρη διαστρέβλωση της έννοιας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Συγκεκριμένα:


- Οι ΚοινΣΕπ δεν δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν όσους προσπαθούν να καταργήσουν αναγκαίες δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, ούτε και να διευκολύνουν δημοτικούς παράγοντες να κάνουν ρουσφετολογικές προσλήψεις.
- Είναι μορφές της κοινωνικής οικονομίας, εναλλακτικές από την ιδιωτική επιχειρηματικότητα και τον δημόσιο τομέα, με κύριο προσανατολισμό την απασχόληση ανέργων, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την τόνωση της αλληλεγγύης. Ρητά αναφέρεται στο νόμο ίδρυσης των Κοιν.Σ.Επ Ν. 4019/2011 ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που υπάγονται σ’ αυτούς.

Οι συνεταιριστικές δομές στην χώρα μας έχουν δεχτεί πολλά χτυπήματα τον τελευταίο καιρό με πιο χαρακτηριστική περίπτωση το αναγκαστικό κλείσιμο των περισσοτέρων συνεταιριστικών τραπεζών, όπως της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας. Και το τελευταίο που χρειάζονται είναι η κατασυκοφάντηση τους.

Εμείς λέμε ότι είναι εφικτή μια νέα συνεταιριστική μορφή οργάνωσης και απασχόλησης, που μπορεί να δώσει μια κάποια απάντηση στα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση, η κακοδιαχείριση και ένα μοντέλο ανάπτυξης, που στόχο είχε μόνο το κέρδος, χωρίς σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Οι δήμοι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην καλή λειτουργία των ΚοινΣΕπ βοηθώντας στο να δημιουργηθεί το απαραίτητο πλαίσιο για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και δημιουργώντας κίνητρα, που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική και κοινωνικά ωφέλιμη απασχόληση εργαζομένων μέσω των επιχειρήσεων αυτών. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί «οικονομία» εκεί που δεν υπάρχει· και να εξασφαλιστεί ουσιαστική μείωση των εξόδων στους δήμους, χωρίς όμως να υποκατασταθούν ούτε να απαξιωθούν οι δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες.

Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και να τις προωθεί, με έγκυρη ενημέρωση και καλές πρακτικές.